Chia sẽ các phần mềm đào Bitcoin 50 Miner cho Windows

50 Miner là khá phổ biến cho Windows, 50 Miner có giao diện đồ họa tương đối thân thiện và phần mềm được phát triển cùng với pool (nhóm đào bitcoin) 50BTC.

Hình ảnh của 50 Miner:

Ưu điểm của phần mềm:

Đơn giản, dễ sử dụng, bạn chỉ cần đăng ký một tài khoản là chạy được
Phần mềm tự động nhận diện card video và nền tảng OpenCL trên máy tính
Tự động đề xuất link download các nền tảng OpenCL
Tự động tối ưu hóa thiết lập phần cứng đề đào bitcoin
Cho phép tùy chỉnh nhiều thiết lập đào
Widget hiển thị cung cấp nhiều thông tin cơ bản

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *