Ethereum

Lịch sử hình thành Ethereum Classic và tìm hiểu về vụ hack lịch sử

Cộng đồng Ethereum và nhóm nhanh chóng kiểm soát tình hình và đưa ra rất nhiều ý tưởng để khác phục sự cố. 1. DAO- Sự phát triển quỹ mạo

Ethereum – Hướng dẫn cách mua bán Ethereum

Ether đang có tỷ giá tăng chóng mặt, Cafecoin sẽ hướng dẫn bạn các thao tác cơ bản để mua bán và trao đổi đồng Ethereum Điều kiện Mục đích

Ethereum – Hướng đầu tư và cơ hội phát triển

Ether Coin ra đời dưới sự bảo trợ trên nền tảng của Ethereum nói cách khác Ethereum dùng Ether để giao dịch với những người tham gia và sử dụng

Tìm hiểu về Ethereum

Hiểu đơn giản, Ethereum là một nền tảng phần mềm mở được xây dựng trên công nghệ blockchain, cho phép những nhà phát triển sáng tạo nên những ứng dụng

“Gas” của Ethereum thực chất là gì?

Gas là giá nội bộ dùng để chạy một giao dịch hoặc hợp đồng trong Ethereum. Trước khi có Frontier,giá này là 10 Szabi, tương đương với 1/100.000 Ether. Nó

Ethereum khác với Bitcoin ở điểm nào?

1. Với Ethereum, thời gian khối được mặc định là 14 đến 15 giây, trong khi Bitcoin là 10 phút. Điều đó rút ngắn thời gian giao dịch. Ethereum thực