Swift sẽ sử dụng dự án mới cho thanh toán chung blockchain

Mạng chuyển tiếp toàn cầu đã thông báo sẽ sử dụng Hyperledger làm cơ sở cho việc đơn giản hóa các giao dịch quốc tế.

Trong một cuộc thử nghiệm cùng với Tập đoàn Ngân hàng Úc và New Zealand, BNP Paribas, BNY Mellon và các ngân hàng khác, SWIFT sẽ tìm cách sử dụng để cập nhật các thông lệ hoạt động của mình trong thị trường thanh toán xuyên biên giới hiện ngày càng phát triển.

Trong tài liệu quảng cáo của mình, SWIFT, cùng với nhiều tổ chức trong ngành ngân hàng, đã đề cập đến công nghệ “sổ cái phân tán” (DLT- distributed ledger technology).

Damien Vanderveken, Trưởng phòng R & D, SWIFTLab và UX tại SWIFT, nhận xét trong buổi họp báo vào Thứ ba:

“Chúng tôi rất vui mừng khi bắt đầu áp dụng khái niệm DLT cho các ngân hàng tham gia. Đây là một bước tiến tuyệt vời và một ví dụ về cách SWIFT và các tổ chức trong ngành có thể cùng nhau giải quyết các thách thức kinh doanh với một tư duy sáng tạo và hợp tác. ”

Một thành viên lâu năm trong ban điều hành Hyperledger, SWIFT đã cân nhắc chuyển sang các giải pháp đột phá fintech trong nhiều năm.

Các đề xuất đã được đưa ra rằng trừ khi nó thích ứng với thị trường, thì mạng lưới trong tương lai có thể trở nên “tuyệt chủng”.

Trong khi đó, năm vừa qua đã cho thấy những vấn đề của SWIFT. Các khác hàng cao cấp bị hack tài khoản, các lỗ hổng trong hệ thống bảo mật và gần đây nhất là tuyên bố rằng CIA do thám các giao dịch của ngân hàng đã làm suy yếu hơn nữa uy tính về thương hiệu công nghệ của họ.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *