Microsoft vừa cung cấp công cụ chứng thực Blockchain Bitcoin và Ethereum

Bên cạnh việc chấp nhận thanh toán bằng trong các giao dịch, thời gian qua, không ngừng hỗ trợ các ứng dụng liên quan tới . Ngày 10.04.2017 vừa qua Microsoft giới thiệu công cụ tiện ích cộng thêm có tên Stampery trên nền tảng . Stampery cung cấp một API công khai vì vậy người dùng có thể tích hợp các ứng dụng cá nhân của họ với cấu trúc theo dấu thời gian, có tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và phân bổ. Theo Microsoft, cấu trúc theo dấu thời gian của Stampery tập trung vào mở rộng và tăng tính hiệu quả trong khi vẫn đảm bảo được quyền sở hữu cá nhân bằng cách sử dụng các bằng chứng mật mã có thể được xác minh độc lập.

Microsoft cung cấp một công cụ hỗ trợ trong hệ thống Stampery, được xây dựng trên nền tảng Blockchain để chứng nhận và xác minh dữ liệu

Theo Microsoft, Stampery đã được thêm vào trực tiếp trong hệ thống Microsoft để mức độ tiếp cận của khách hàng trở nên dễ dàng

Stampery cung cấp một API công khai vì vậy người dùng có thể tích hợp các ứng dụng cá nhân của họ với cấu trúc theo dấu thời gian, có tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và phân bổ

Theo Microsoft, cấu trúc theo dấu thời gian của Stampery tập trung vào mở rộng và tăng tính hiệu quả trong khi vẫn đảm bảo được quyền sở hữu cá nhân bằng cách sử dụng các bằng chứng mật mã có thể được xác minh độc lập.

Cấu truc này đảm bảo Blockchain của Bitcoin và Ethereum phản ứng đồng bộ và chính xác.

Đáp ứng được nhu cầu các doanh nghiệp

Stampery API giải quyết vấn đề mà các tổ chức doanh nghiệp đang phải đối diện là lưu trữ hồ sơ trong Microsoft Office.

Trong quá khứ, để giải quyết vấn đề này, các tổ chức doanh nghiệp đã thuê các dịch vụ chứng thực và lưu trữ, tuy nhiên tính bảo mật cá nhân phải phụ thuộc hoàn toàn vào các cơ quan cung cấp dịch vụ.

Một giải pháp thay thế là tạo ra một hash của dữ liệu và gửi nó đến Blockchain. Hash này không thể thay đổi nếu như không có lệnh làm mất hiệu lực.

Stampery tạo ra các hash của dữ liệu và lưu trữ chúng trên cả hai và ethereum, để đảm bảo tính năng này, Stampery cung cấp 1 RESTful API.

Stampery trên nền tảng Blockchain Bitcoin hoạt động như thế nào?

Người dùng có thể thực hiện việc chứng thực (certification) và xác minh (verification) ngay trên Stampery của Microsoft, được vận hành như sau:

Certification: Nhấn vào nút chứng thực (certification) sẽ gọi công cụ JavaScript trong Office. Công cụ này sẽ chia nhỏ dữ liệu và chuyển “sha256 hash” đến máy chủ Node.js dưới dạng REST call. Máy chủ hoạt động như dịch vụ ứng dụng Azure và giữ một bản sao lưu của hàm hash cho việc xác minh. Stampery sau đó sẽ chuyển hàm hash đó đến Blockchain Bitcoin và Ethereum.

Verification: Nhấn vào nút xác minh (verification) để gọi công cụ Javascript từ hệ thống chứng thực (certification), sau đó hệ thống sẽ chia nhỏ dữ liệu và gửi hàm hash đến máy chủ Node.js dưới dạng REST call. Máy chủ sau đó truy cập mã hash nguyên thủy của dữ liệu từ cả hai Blockchains thông qua Stampery API.

Stampery sẽ còn được nâng cấp trong tương lai

Stampery API sẽ được nâng cấp để bao gồm lưu trữ các hàm băm (Hash) an toàn, khi đó lưu trữ trên bộ nhớ sẽ không còn cần thiết nữa. Stampery API hỗ trợ người dùng triển khai phương pháp an toàn nhất để lưu trữ hash và dữ liệu. Các doanh nghiệp phụ thuộc vào Microsoft Office có thể sử dụng công nghệ Blockchain và Stampery để xác nhận tính hợp lệ của tài liệu. Giải pháp này cũng có thể được sử dụng cho các ứng dụng hoạch định nguồn lực doanh nghiệp của Microsoft Office. Bất kỳ ai muốn chứng thực và xác minh tài sản kỹ thuật số có thể xây dựng trên khả năng này.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *