ví điện tử

Làm sao để lưu trữ Bitcoin?

Ví điện tử Bitcoin lưu trữ các khóa cá nhân là thứ bạn cần để truy cập vào địa chỉ bitcoin và tiêu dùng số tiền trong tài khoản .

Hướng dẫn cách nhận Bitcoin Cash từ ví Ledger và Trezor

Ngày 1.8 vừa qua, Blockchain Bitcoin đã tiến hành một bản Fork đầu tiên. Để có thêm thông tin cho các bạn tham khảo. Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn